logo-big

Serum (SRM) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,385 USD 1,06%

0,00001647 BTC 0,88%

Vốn hóa thị trường
101,441,360 $
Lưu lượng trong 24h qua
44,197,750 $
  • Tên: Serum

  • Biểu tượng: SRM

  • Nguồn cung lưu thông: 263 244 670 $

  • Nguồn cung tối đa: 10 161 000 000 $

  • Xếp hạng cmc: 267

  • Lưu lượng trong 24h qua: 44 197 750 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -0,46 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp