CHR sang AXS Giao dịch

Hiện không có

Về Chromia

 • Tên Chromia

 • Biểu tượng CHR

 • Nguồn cung lưu thông 567 369 440 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 182

 • Lưu lượng trong 24h qua 32 724 266 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 16 %

Về Axie Infinity

 • Tên Axie Infinity

 • Biểu tượng AXS

 • Nguồn cung lưu thông 83 680 589 $

 • Nguồn cung tối đa 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 41

 • Lưu lượng trong 24h qua 141 352 690 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,59 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,5 %

CHR sang AXS Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp