BTC sang VIB Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 118 481 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 38 122 891 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,7 %

Về Viberate

 • Tên Viberate

 • Biểu tượng VIB

 • Nguồn cung lưu thông 199 370 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 098

 • Lưu lượng trong 24h qua 248 234 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,98 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 7,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,3 %

BTC sang VIB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp