logo-big

Venus (XVS) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

5,737 USD -7,11%

0,00025083 BTC -4,93%

Vốn hóa thị trường
83,805,616 $
Lưu lượng trong 24h qua
5,270,418 $
  • Tên: Venus

  • Biểu tượng: XVS

  • Nguồn cung lưu thông: 14 607 977 $

  • Nguồn cung tối đa: 29 745 110 $

  • Xếp hạng cmc: 295

  • Lưu lượng trong 24h qua: 5 270 418 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -0,6 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: -7,1 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 10 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp