logo-big

TRX sang AXS Giao dịch

Hiện không có

Về Tron

 • Tên: Tron

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 153 871 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 16

 • Lưu lượng trong 24h qua: 198 640 960 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,4 %

Về Axie Infinity

 • Tên: Axie Infinity

 • Biểu tượng: AXS

 • Nguồn cung lưu thông: 99 794 427 $

 • Nguồn cung tối đa: 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 56

 • Lưu lượng trong 24h qua: 31 570 131 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,85 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,8 %

TRX sang AXS Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp