logo-big

BNB sang SRM Giao dịch

Hiện không có

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 159 969 670 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4

 • Lưu lượng trong 24h qua: 750 269 220 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,03 %

Về Serum

 • Tên: Serum

 • Biểu tượng: SRM

 • Nguồn cung lưu thông: 263 244 670 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 161 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 290

 • Lưu lượng trong 24h qua: 81 696 248 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,5 %

BNB sang SRM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp