XVS sang MATIC Giao dịch

Hiện không có

Về Venus

 • Tên Venus

 • Biểu tượng XVS

 • Nguồn cung lưu thông 12 170 524 $

 • Nguồn cung tối đa 29 960 733 $

 • Xếp hạng cmc 313

 • Lưu lượng trong 24h qua 3 630 177 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,37 %

Về Polygon

 • Tên Polygon

 • Biểu tượng MATIC

 • Nguồn cung lưu thông 8 035 303 900 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 13

 • Lưu lượng trong 24h qua 914 600 530 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,68 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 11 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 14 %

XVS sang MATIC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp