logo-big

AAVE sang XRP Giao dịch

Hiện không có

Về Aave

 • Tên: Aave

 • Biểu tượng: AAVE

 • Nguồn cung lưu thông: 14 093 193 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 47

 • Lưu lượng trong 24h qua: 45 687 061 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,62 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,66 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 50 260 446 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 734 882 800 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,46 %

AAVE sang XRP Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp