logo-big

IOST so với XLM so sánh

Hiện không có

Về IOST

 • Tên: IOST

 • Biểu tượng: IOST

 • Nguồn cung lưu thông: 18 588 746 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 90 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 126

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 281 291,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,8 %

Về XLM

 • Tên: Stellar

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 25 482 017 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 25

 • Lưu lượng trong 24h qua: 235 938 190 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,084 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,58 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan