logo-big

NULS so với ONT so sánh

Hiện không có

Về NULS

 • Tên: NULS

 • Biểu tượng: NULS

 • Nguồn cung lưu thông: 101 147 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 550

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 911 019,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,074 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Về ONT

 • Tên: Ontology

 • Biểu tượng: ONT

 • Nguồn cung lưu thông: 875 249 520 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 156

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 481 456 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan