logo-big

VET so với ZIL so sánh

Hiện không có

Về VET

 • Tên: VeChain

 • Biểu tượng: VET

 • Nguồn cung lưu thông: 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc: 34

 • Lưu lượng trong 24h qua: 59 063 818 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,08 %

Về ZIL

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 13 350 595 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 84

 • Lưu lượng trong 24h qua: 37 406 993 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan