ATOM so với SOL so sánh

Hiện không có

Về ATOM

 • Tên Cosmos

 • Biểu tượng ATOM

 • Nguồn cung lưu thông 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 26

 • Lưu lượng trong 24h qua 144 857 810 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,99 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 11 %

Về SOL

 • Tên Solana

 • Biểu tượng SOL

 • Nguồn cung lưu thông 348 705 890 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 9

 • Lưu lượng trong 24h qua 988 337 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 18 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan