logo-big

CVC sang CRV Giao dịch

Hiện không có

Về Civic

 • Tên: Civic

 • Biểu tượng: CVC

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 242

 • Lưu lượng trong 24h qua: 18 944 623 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,8 %

Về Curve DAO Token

 • Tên: Curve DAO Token

 • Biểu tượng: CRV

 • Nguồn cung lưu thông: 724 164 380 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 303 030 300 $

 • Xếp hạng cmc: 59

 • Lưu lượng trong 24h qua: 72 532 814 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,49 %

CVC sang CRV Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp