logo-big

district0x (DNT) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,024 USD 6,63%

0,00000104 BTC 8,35%

Vốn hóa thị trường
14,328,785 $
Lưu lượng trong 24h qua
590,327 $
  • Tên: district0x

  • Biểu tượng: DNT

  • Nguồn cung lưu thông: 600 000 000 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Xếp hạng cmc: 704

  • Lưu lượng trong 24h qua: 590 327 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: 6,7 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: 6,6 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,7 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp