logo-big

FTT so với CRO so sánh

Hiện không có

Về FTT

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 328 895 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 210

 • Lưu lượng trong 24h qua: 11 938 244 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,4 %

Về CRO

 • Tên: Cronos

 • Biểu tượng: CRO

 • Nguồn cung lưu thông: 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc: 32

 • Lưu lượng trong 24h qua: 37 033 316 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,0074 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan