logo-big

WRX sang FTM Giao dịch

Hiện không có

Về WazirX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 280

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 844 433 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,5 %

Về Fantom

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 65

 • Lưu lượng trong 24h qua: 165 098 720 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 28 %

WRX sang FTM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp