logo-big

LTC so với XTZ so sánh

Hiện không có

Về LTC

 • Tên: Litecoin

 • Biểu tượng: LTC

 • Nguồn cung lưu thông: 71 782 319 $

 • Nguồn cung tối đa: 84 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 13

 • Lưu lượng trong 24h qua: 591 352 250 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,1 %

Về XTZ

 • Tên: Tezos

 • Biểu tượng: XTZ

 • Nguồn cung lưu thông: 919 057 560 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 46

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 696 636 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,046 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan