logo-big

COMP sang BNB Giao dịch

Hiện không có

Về Compound

 • Tên: Compound

 • Biểu tượng: COMP

 • Nguồn cung lưu thông: 7 267 152 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 101

 • Lưu lượng trong 24h qua: 11 633 743 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,56 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,7 %

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 159 971 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 217 131 400 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

COMP sang BNB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp