logo-big

Mdex (MDX) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,09 USD 0,74%

0,00000392 BTC 0,44%

Vốn hóa thị trường
85,150,841 $
Lưu lượng trong 24h qua
3,789,329 $
  • Tên: Mdex

  • Biểu tượng: MDX

  • Nguồn cung lưu thông: 944 837 190 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Xếp hạng cmc: 288

  • Lưu lượng trong 24h qua: 3 789 329 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -0,08 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: 0,74 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,4 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp