logo-big

TRX so với MANA so sánh

Hiện không có

Về TRX

 • Tên: TRON

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 91 829 424 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 16

 • Lưu lượng trong 24h qua: 271 704 340 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,2 %

Về MANA

 • Tên: Decentraland

 • Biểu tượng: MANA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 855 084 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 42

 • Lưu lượng trong 24h qua: 115 692 190 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan