logo-big

BCH sang YFI Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin Cash

 • Tên: Bitcoin Cash

 • Biểu tượng: BCH

 • Nguồn cung lưu thông: 19 241 888 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 26

 • Lưu lượng trong 24h qua: 199 896 080 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,4 %

Về Yearn.finance

 • Tên: Yearn.finance

 • Biểu tượng: YFI

 • Nguồn cung lưu thông: 36 638 $

 • Nguồn cung tối đa: 36 666 $

 • Xếp hạng cmc: 111

 • Lưu lượng trong 24h qua: 22 250 691 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,65 %

BCH sang YFI Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp