logo-big

GAS so với NEO so sánh

Hiện không có

Về GAS

 • Tên: Gas

 • Biểu tượng: GAS

 • Nguồn cung lưu thông: 10 128 375 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 571

 • Lưu lượng trong 24h qua: 8 758 508,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,7 %

Về NEO

 • Tên: Neo

 • Biểu tượng: NEO

 • Nguồn cung lưu thông: 70 538 831 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 75

 • Lưu lượng trong 24h qua: 35 480 215 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,007 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan