logo-big

LTC so với XVG so sánh

Hiện không có

Về LTC

 • Tên: Litecoin

 • Biểu tượng: LTC

 • Nguồn cung lưu thông: 71 289 844 $

 • Nguồn cung tối đa: 84 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 20

 • Lưu lượng trong 24h qua: 320 166 090 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,5 %

Về XVG

 • Tên: Verge

 • Biểu tượng: XVG

 • Nguồn cung lưu thông: 16 512 669 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 342

 • Lưu lượng trong 24h qua: 672 570,34 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,92 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,34 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan