1INCH so với GRT so sánh

Hiện không có

Về 1INCH

 • Tên 1inch Network

 • Biểu tượng 1INCH

 • Nguồn cung lưu thông 571 659 010 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 88

 • Lưu lượng trong 24h qua 63 538 341 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 9,7 %

Về GRT

 • Tên The Graph

 • Biểu tượng GRT

 • Nguồn cung lưu thông 6 900 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 10 057 044 000 $

 • Xếp hạng cmc 53

 • Lưu lượng trong 24h qua 218 192 810 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 21 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan