logo-big

Request (REQ) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,092 USD -1,18%

0,00000544 BTC -1,22%

Vốn hóa thị trường
92,336,907 $
Lưu lượng trong 24h qua
3,890,497 $
  • Tên: Request

  • Biểu tượng: REQ

  • Nguồn cung lưu thông: 999 830 320 $

  • Nguồn cung tối đa: 999 877 120 $

  • Xếp hạng cmc: 181

  • Lưu lượng trong 24h qua: 3 890 497 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -0,09 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp