logo-big

BNT sang CAKE Giao dịch

Hiện không có

Về Bancor Network Token

 • Tên: Bancor Network Token

 • Biểu tượng: BNT

 • Nguồn cung lưu thông: 198 857 640 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 254

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 814 940 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,53 %

Về PancakeSwap

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 161 267 320 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 60

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 406 235 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,36 %

BNT sang CAKE Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp