logo-big

XLM sang XMR Giao dịch

Hiện không có

Về Stellar - Lumen

 • Tên: Stellar - Lumen

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 25 720 925 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 25

 • Lưu lượng trong 24h qua: 37 427 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,94 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,2 %

Về Monero

 • Tên: Monero

 • Biểu tượng: XMR

 • Nguồn cung lưu thông: 18 210 178 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 24

 • Lưu lượng trong 24h qua: 68 945 424 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,78 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,9 %

XLM sang XMR Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp