logo-big

DFI.Money (YFII) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

1,333,778 USD -0,38%

0,05803224 BTC -0,34%

Vốn hóa thị trường
51,478,486 $
Lưu lượng trong 24h qua
13,355,371 $
  • Tên: DFI.Money

  • Biểu tượng: YFII

  • Nguồn cung lưu thông: 38 596 $

  • Nguồn cung tối đa: 39 375 $

  • Xếp hạng cmc: 411

  • Lưu lượng trong 24h qua: 13 355 371 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: -0,38 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,3 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp