logo-big

XYO (XYO) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,006 USD -0,92%

0,00000027 BTC -1,12%

Vốn hóa thị trường
81,427,924 $
Lưu lượng trong 24h qua
904,112 $
  • Tên: XYO

  • Biểu tượng: XYO

  • Nguồn cung lưu thông: 12 844 821 000 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Xếp hạng cmc: 310

  • Lưu lượng trong 24h qua: 904 112 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -0,19 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: -0,92 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,7 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp