SOL so với CELO so sánh

Hiện không có

Về SOL

 • Tên Solana

 • Biểu tượng SOL

 • Nguồn cung lưu thông 348 837 020 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 9

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 196 120 800 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2,9 %

Về CELO

 • Tên Celo

 • Biểu tượng CELO

 • Nguồn cung lưu thông 456 611 350 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 85

 • Lưu lượng trong 24h qua 23 984 294 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -11 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan