logo-big

Pax Dollar (USDP) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

1,003 USD -0,08%

0,00004292 BTC -0,06%

Vốn hóa thị trường
880,447,215 $
Lưu lượng trong 24h qua
1,192,553 $
  • Tên: Pax Dollar

  • Biểu tượng: USDP

  • Nguồn cung lưu thông: 878 084 070 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Xếp hạng cmc: 56

  • Lưu lượng trong 24h qua: 1 192 553 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -0,06 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: -0,08 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,67 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp