logo-big

TRX sang XCH Giao dịch

Hiện không có

Về Tron

 • Tên: Tron

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 126 342 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 154 269 400 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,1 %

Về Chia

 • Tên: Chia

 • Biểu tượng: XCH

 • Nguồn cung lưu thông: 5 824 197 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 130

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 459 913 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp