logo-big

XRP sang THETA Giao dịch

Hiện không có

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 50 290 029 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 873 179 130 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,66 %

Về THETA

 • Tên: THETA

 • Biểu tượng: THETA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 45

 • Lưu lượng trong 24h qua: 24 932 711 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,8 %

XRP sang THETA Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp