logo-big

HORD sang SYS Giao dịch

Hiện không có

Về Hord

 • Tên: Hord

 • Biểu tượng: HORD

 • Nguồn cung lưu thông: 87 815 986 $

 • Nguồn cung tối đa: 320 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1 301

 • Lưu lượng trong 24h qua: 71 487 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -16 %

Về Syscoin

 • Tên: Syscoin

 • Biểu tượng: SYS

 • Nguồn cung lưu thông: 671 552 490 $

 • Nguồn cung tối đa: 888 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 197

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 569 745 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp