logo-big

EGLD sang GAS Giao dịch

Hiện không có

Về Elrond

 • Tên: Elrond

 • Biểu tượng: EGLD

 • Nguồn cung lưu thông: 23 747 250 $

 • Nguồn cung tối đa: 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc: 41

 • Lưu lượng trong 24h qua: 19 794 630 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,1 %

Về NeoGas

 • Tên: NeoGas

 • Biểu tượng: GAS

 • Nguồn cung lưu thông: 10 128 375 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 512

 • Lưu lượng trong 24h qua: 11 696 466 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,57 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,41 %

EGLD sang GAS Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp