logo-big

Velas (VLX) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,028 USD -1,67%

0,00000120 BTC -2,16%

Vốn hóa thị trường
66,676,216 $
Lưu lượng trong 24h qua
1,139,784 $
  • Tên: Velas

  • Biểu tượng: VLX

  • Nguồn cung lưu thông: 2 407 157 400 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Xếp hạng cmc: 340

  • Lưu lượng trong 24h qua: 1 139 784 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -0,22 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,8 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp