logo-big

MDS so với OCN so sánh

Hiện không có

Về MDS

 • Tên: MediShares

 • Biểu tượng: MDS

 • Nguồn cung lưu thông: 1 310 099 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 942

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 158,1883 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,77 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,2 %

Về OCN

 • Tên: Odyssey

 • Biểu tượng: OCN

 • Nguồn cung lưu thông: 8 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 650

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 505,8529 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan