EOS sang WAX Giao dịch

Hiện không có

Về EOS

 • Tên EOS

 • Biểu tượng EOS

 • Nguồn cung lưu thông 996 842 510 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 45

 • Lưu lượng trong 24h qua 253 666 320 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 12 %

Về Waxp

 • Tên Waxp

 • Biểu tượng WAX

 • Nguồn cung lưu thông 2 126 441 600 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 136

 • Lưu lượng trong 24h qua 26 208 889 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,54 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 10 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp