logo-big

EOS sang WAX Giao dịch

Hiện không có

Về EOS

 • Tên: EOS

 • Biểu tượng: EOS

 • Nguồn cung lưu thông: 1 098 468 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 51

 • Lưu lượng trong 24h qua: 92 231 942 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,08 %

Về Waxp

 • Tên: Waxp

 • Biểu tượng: WAX

 • Nguồn cung lưu thông: 3 334 173 700 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 151

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 562 818 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp