logo-big

ATOM so với LRC so sánh

Hiện không có

Về ATOM

 • Tên: Cosmos

 • Biểu tượng: ATOM

 • Nguồn cung lưu thông: 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 22

 • Lưu lượng trong 24h qua: 107 205 360 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,5 %

Về LRC

 • Tên: Loopring

 • Biểu tượng: LRC

 • Nguồn cung lưu thông: 1 330 133 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 374 513 900 $

 • Xếp hạng cmc: 85

 • Lưu lượng trong 24h qua: 25 293 157 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 13 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan