logo-big

ICX sang VET Giao dịch

Hiện không có

Về ICON

 • Tên: ICON

 • Biểu tượng: ICX

 • Nguồn cung lưu thông: 945 736 220 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 149

 • Lưu lượng trong 24h qua: 10 198 214 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,2 %

Về VeChainThor

 • Tên: VeChainThor

 • Biểu tượng: VET

 • Nguồn cung lưu thông: 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc: 37

 • Lưu lượng trong 24h qua: 60 703 577 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,4 %

ICX sang VET Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp