logo-big

USDC so với MATIC so sánh

Hiện không có

Về USDC

 • Tên: USD Coin

 • Biểu tượng: USDC

 • Nguồn cung lưu thông: 46 247 672 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 4

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 746 625 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,0045 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,016 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,0035 %

Về MATIC

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 273 083 350 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 10 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan