ETC sang BNB Giao dịch

Hiện không có

Về Ethereum Classic

 • Tên Ethereum Classic

 • Biểu tượng ETC

 • Nguồn cung lưu thông 136 413 400 $

 • Nguồn cung tối đa 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc 19

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 188 255 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5,6 %

Về Binance coin

 • Tên Binance coin

 • Biểu tượng BNB

 • Nguồn cung lưu thông 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 5

 • Lưu lượng trong 24h qua 975 440 660 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,93 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -6,7 %

ETC sang BNB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp