AXS sang YFI Giao dịch

Hiện không có

Về Axie Infinity

 • Tên Axie Infinity

 • Biểu tượng AXS

 • Nguồn cung lưu thông 83 680 589 $

 • Nguồn cung tối đa 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 42

 • Lưu lượng trong 24h qua 157 088 160 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,7 %

Về Yearn.finance

 • Tên Yearn.finance

 • Biểu tượng YFI

 • Nguồn cung lưu thông 36 638 $

 • Nguồn cung tối đa 36 666 $

 • Xếp hạng cmc 99

 • Lưu lượng trong 24h qua 91 079 736 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,7 %

AXS sang YFI Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp