logo-big

BCH sang NEXO Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin Cash

 • Tên: Bitcoin Cash

 • Biểu tượng: BCH

 • Nguồn cung lưu thông: 19 251 781 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 27

 • Lưu lượng trong 24h qua: 116 548 650 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,3 %

Về Nexo

 • Tên: Nexo

 • Biểu tượng: NEXO

 • Nguồn cung lưu thông: 560 000 010 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 81

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 756 830 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp