logo-big

BTT so với SHIB so sánh

Hiện không có

Về BTT

 • Tên: BitTorrent

 • Biểu tượng: BTT

 • Nguồn cung lưu thông: 990 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 144 201,85 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,11 %

Về SHIB

 • Tên: Shiba Inu

 • Biểu tượng: SHIB

 • Nguồn cung lưu thông: 549 063 280 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 12

 • Lưu lượng trong 24h qua: 849 592 500 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 26 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan