ADA sang AUDIO Giao dịch

Hiện không có

Về Cardano

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 752 565 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 7

 • Lưu lượng trong 24h qua 822 943 940 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 8,5 %

Về Audius

 • Tên Audius

 • Biểu tượng AUDIO

 • Nguồn cung lưu thông 818 441 370 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 112

 • Lưu lượng trong 24h qua 51 773 373 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,98 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 9,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 21 %

ADA sang AUDIO Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp