logo-big

BNB sang EGLD Giao dịch

Hiện không có

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 159 968 830 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4

 • Lưu lượng trong 24h qua: 618 640 960 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,08 %

Về Elrond

 • Tên: Elrond

 • Biểu tượng: EGLD

 • Nguồn cung lưu thông: 23 797 655 $

 • Nguồn cung tối đa: 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc: 40

 • Lưu lượng trong 24h qua: 24 110 257 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,1 %

BNB sang EGLD Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp