logo-big

SC so với XRP so sánh

Hiện không có

Về SC

 • Tên: Siacoin

 • Biểu tượng: SC

 • Nguồn cung lưu thông: 52 091 303 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 141

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 302 928,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,64 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,75 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,2 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 49 858 576 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 416 705 500 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan