logo-big

FTT so với IOTX so sánh

Hiện không có

Về FTT

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 133 975 250 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 24

 • Lưu lượng trong 24h qua: 90 618 907 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,037 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -7,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,67 %

Về IOTX

 • Tên: IoTeX

 • Biểu tượng: IOTX

 • Nguồn cung lưu thông: 9 540 779 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 115

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 582 415 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan