CHZ sang FET Giao dịch

Hiện không có

Về Chiliz

 • Tên Chiliz

 • Biểu tượng CHZ

 • Nguồn cung lưu thông 6 000 387 500 $

 • Nguồn cung tối đa 8 888 888 900 $

 • Xếp hạng cmc 46

 • Lưu lượng trong 24h qua 666 327 570 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 41 %

Về Fetch.ai

 • Tên Fetch.ai

 • Biểu tượng FET

 • Nguồn cung lưu thông 746 113 680 $

 • Nguồn cung tối đa 1 152 997 600 $

 • Xếp hạng cmc 316

 • Lưu lượng trong 24h qua 18 374 504 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -8,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2 %

CHZ sang FET Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp